top of page

Služby na míru

Vyvineme pro Vás řešení na míru

Vytvoříme aplikaci s jasným účelem, ve které zohledníme Vaše konkrétní potřeby. Následně integrujeme aplikaci do Vašeho stávajícího systému. Nakonec rádi s Vaším týmem představíme možnosti našeho řešení a naučíme naplno využít jeho potenciál.

DEFECTIVE

Vizuální kontrola

v průmyslové výrobě

DEFECTIVE je systém na detekci vad výrobků.

 

Provádí výstupní kontrolu rohových, hranových a barevných defektů výrobků přímo na výrobních linkách. Je plně automatizovaný bez potřeby pracovníků.

 

Reklamace, chyby a hlavně nákladnost lidského faktoru eliminuje.

Disponuje vysokou přesností až 97,3 %.

Přináší úsporu až 1.000.000,- Kč / rok.

  • YouTube Social  Icon

CARDIAN

Systém na udržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly

CARDIAN je systém na udržování bezpečné vzdálenosti mezi jedoucími vozidly.

 

Během jízdy vozidel zjišťuje rychlost a vzdálenost vzadu jedoucích aut a upozorňuje jejich řidiče na nebezpečný způsob jízdy.

Způsob upozornění je umístěn za zadním oknem vozidla, vzadu jedoucí řidič je tak názorně informován. 

Jedná se o prevencí autonehod, způsobených zejména rychlou jízdou, nepozorností řidičů a opožděným brzděním.

Přináší ochranu života a zdraví na silnicích.

MEDSYST

Medicínské expertní systémy ve zdravotnictví

MEDSYST jsou medicínské expertní systémy, založené na unikátních algoritmech našich programátorů.

BIANTA je medicínský expertní systém na detekci nádorových onemocnění, především neznámé etiologie.

CRACTES je medicínský expertní systém na detekci návratu již zaléčených nádorových onemocnění.

  • YouTube Social  Icon
Kotva 1

WHIPNESS

Systém na kontrolu aktivity na pracovišti

WHIPNESS je systém na kontrolu aktivity na pracovišti.

Je založen na unikátních algoritmech, jenž rozpoznávají a vyhodnocují aktivitu na pracovním místě. Systém pomáhá spočítat prostoje a určit chvíle nižšího vytížení pracoviště na automatizované lince. Systém tak slouží k zlepšení vytíženosti jednotlivých pracovišť a tak optimalizaci procesu práce na celé lince.

Přináší zefektivnění procesů výroby a práce jak jednotlivých pracovišť, tak celé linky.

  • YouTube Social  Icon

OVERSEER

Systém na monitoring osob a jejich chování v supermarketu

OVERSEER je systém na monitoring osob a jejich chování v supermarketu.

Je založen na unikátních algoritmech a dokáže detekovat preference a zájmy nakupujících. Analyzuje, které produkty byly předmětem zájmu nekupujících a z jakých důvodů, prozrazuje obsah nákupního košíku, to vše zcela anonymním způsobem. 

 

Na produktu jsme se spolupodíleli výzkumným způsobem. Naše aktivity spočívaly v tvorbě algoritmů.

  • YouTube Social  Icon

BANKEYE

Systém na monitoring pohybu osob v bance

BANKEYE je systém na monitoring pohybu osob v bance.

Umožňuje zjistit, kde se návštěvníci banky nejčastěji zastaví, kam míří a jak dlouho se v bance zdrží.

Spolupodíleli jsme se v tomto směru na výzkumné části budoucího produktu.

Naše aktivity spočívaly v tvorbě algoritmu, který pomáhá monitorovat pohyb osob v prostorách pobočky banky.

Software a služby pro zpracování dat
bottom of page